Cíle

Vzdělávací produkty – Cíle


Poskytnout vedoucím a jejich týmům dovednosti:

  • k dosahování konkurenceschopnosti na světové úrovni prostřednictvím inovací a trvalého zlepšování jakosti, rychlosti, hospodárnosti, bezpečnosti a jednání lidí;
  • k podpoře orientace na potřeby trhu a na tržní ukazatele, a k dosažení sjednocení cílů v rámci celé organizace;
  • ke zjednodušení vedení pomocí cílů vytvořením názorného pracoviště;
  • k vytvoření prostředí týmové práce, spoluúčasti a stálého vzdělávání;
  • k vybudování organizace na světové úrovni, která je zároveň úžasným místem, kde pracujeme.


zpět k programu MDW

Vzdělávací produkty – Cíle


Poskytnout vedoucím a jejich týmům dovednosti:

  • k dosahování konkurenceschopnosti na světové úrovni prostřednictvím inovací a trvalého zlepšování jakosti, rychlosti, hospodárnosti, bezpečnosti a jednání lidí;
  • k podpoře orientace na potřeby trhu a na tržní ukazatele, a k dosažení sjednocení cílů v rámci celé organizace;
  • ke zjednodušení vedení pomocí cílů vytvořením názorného pracoviště;
  • k vytvoření prostředí týmové práce, spoluúčasti a stálého vzdělávání;
  • k vybudování organizace na světové úrovni, která je zároveň úžasným místem, kde pracujeme.


zpět k programu MDW