Přehled

Vzdělávací produkty – Přehled


Schopnost konkurovat na světové úrovni bývá výsledkem schopnosti organizace poskytovat vysoce jakostní produkty rychleji a hospodárněji než konkurence.
Organizace, globálně konkurující na světové úrovni, používají, ve shodě se závěry celosvětového výzkumu produktivity v průmyslu, klíčové strategie, které:

  • se soustředí na současné zlepšování jakosti, rychlosti a hospodárnosti;
  • podporují navazování úzkých kontaktů se zákazníky a s dodavateli, a současně se věnují trvalému (Kaizen) i průlomovému (re-engineering) zlepšování na pracovištích;
  • eliminují všechny formy plýtvání, přizpůsobují hodnotový tok požadavkům zákazníka (pull system);
  • podporují vůdcovské praktiky rozvíjející týmovou práci, stálé sebevzdělávání, spoluúčast a přizpůsobivost.

Program Mission-Directed Work Teams transformuje tyto klíčové strategie a principy do logických postupů, které je možno zavádět do praxe v rámci celé organizace.

Program je „šitý na míru“ výrobním linkám. Poskytuje vedoucím a jejich týmům dovednosti k tomu, aby na základě dosud rozpoznaných nejlepších světových praxí svoje úsilí správně vyhodnocovali, a tak zužitkovávali všechny příležitosti pro zlepšování.

Program přetváří čelní linie organizace na výkonné, tvořivé a angažované prostředí, umožňující lidem zažívat na pracovištích pocity smysluplnosti. Dosahuje se toho tak, že s programem je nejprve seznámeno vedení organizace. To umožní vytvoření příznivého, podporujícího prostředí, ve kterém vedoucí vystupují v roli koučů (hlavního kouče).

Následuje školení vedoucích týmů v používání nástrojů a postupů potřebných k přeměnění pracoviště. Vedoucí týmu se stává vedoucím mini byznysu. Mini byznys je místem, kde se rozhoduje o úspěchu snahy o změnu pojetí chodu pracoviště.


zpět k programu MDW

Vzdělávací produkty – přehled


Schopnost konkurovat na světové úrovni bývá výsledkem schopnosti organizace poskytovat vysoce jakostní produkty rychleji a hospodárněji než konkurence.
Organizace, globálně konkurující na světové úrovni, používají, ve shodě se závěry celosvětového výzkumu produktivity v průmyslu, klíčové strategie, které:

  • se soustředí na současné zlepšování jakosti, rychlosti a hospodárnosti;
  • podporují navazování úzkých kontaktů se zákazníky a s dodavateli, a současně se věnují trvalému (Kaizen) i průlomovému (re-engineering) zlepšování na pracovištích;
  • eliminují všechny formy plýtvání, přizpůsobují hodnotový tok požadavkům zákazníka (pull system);
  • podporují vůdcovské praktiky rozvíjející týmovou práci, stálé sebevzdělávání, spoluúčast a přizpůsobivost.

Program Mission-Directed Work Teams transformuje tyto klíčové strategie a principy do logických postupů, které je možno zavádět do praxe v rámci celé organizace.

Program je „šitý na míru“ výrobním linkám. Poskytuje vedoucím a jejich týmům dovednosti k tomu, aby na základě dosud rozpoznaných nejlepších světových praxí svoje úsilí správně vyhodnocovali, a tak zužitkovávali všechny příležitosti pro zlepšování.

Program přetváří čelní linie organizace na výkonné, tvořivé a angažované prostředí, umožňující lidem zažívat na pracovištích pocity smysluplnosti. Dosahuje se toho tak, že s programem je nejprve seznámeno vedení organizace. To umožní vytvoření příznivého, podporujícího prostředí, ve kterém vedoucí vystupují v roli koučů (hlavního kouče).

Následuje školení vedoucích týmů v používání nástrojů a postupů potřebných k přeměnění pracoviště. Vedoucí týmu se stává vedoucím mini byznysu. Mini byznys je místem, kde se rozhoduje o úspěchu snahy o změnu pojetí chodu pracoviště.


zpět k programu MDW