Prospěch

Vzdělávací produkty – Prospěch


Tento praktický, modulární program umožňuje dosažení následujících výsledků:

  • zvýšená konkurenceschopnost prostřednictvím inovací a trvalého zlepšování jakosti, rychlosti a hospodárnosti;
  • okamžitá, viditelná zlepšení na pracovišti;
  • vedoucí a týmy jsou vybaveni nástroji a dovednostmi k zavádění nejlepších světových praxí;
  • zlepšená týmová práce, spoluúčast a stálé vzdělávání;
  • snadné začlenění programu do stávajících aktivit trvalého zlepšování.


zpět k programu MDW

Vzdělávací produkty – Prospěch


Tento praktický, modulární program umožňuje dosažení následujících výsledků:

  • zvýšená konkurenceschopnost prostřednictvím inovací a trvalého zlepšování jakosti, rychlosti a hospodárnosti;
  • okamžitá, viditelná zlepšení na pracovišti;
  • vedoucí a týmy jsou vybaveni nástroji a dovednostmi k zavádění nejlepších světových praxí;
  • zlepšená týmová práce, spoluúčast a stálé vzdělávání;
  • snadné začlenění programu do stávajících aktivit trvalého zlepšování.


zpět k programu MDW